Understanding Project

This section is under development.

Поняття проекту

Коли ви працюєте в TechEditor — ви працюєте з Проектом. Файл проекту має розширення tec і носить назву TechEditor Project (в ранніх версіях цей тип файлів мав назву TechEditor Document).

Кожен проект складається з окремих документів — розділів. Починаючи з версії 3.0, TechEditor має такі типи розділів:

 • Report (звіт)
 • Diagram (діаграма)
 • Mathsheet (математичний лист)
 • Application (застосунок)

Розділ — окремий документ або набір даних всередині проекту для вирішення задач певного класу.

Звіти використовуються переважно для розробки багатосторінкових текстових документів заданого розміру (наприклад, формату А4). Такі документи можуть містити форматований текст, рисунки, формули, таблиці, математичні вставки та інші елементи. Діаграми мають широкий інструментарій для роботи з графічною інформацією. Цей тип документів також зручно використовувати для створення розрахункових листів (в тому числі, з математичними розрахунками). На математичних листах зручно виконувати швидкі аналітичні розрахунки, адже вони дозволяють писати математичні вирази і практично одночасно отримувати результати. Застосунки реалізують скриптовий потенціал програми — за їх допомогою ви можете програмувати окремі модулі (в тому числі, віконні додатки з графічним інтерфейсом) для розширення функціональності, автоматизації та взаємодії з іншими розділами проекту.

Типова структура проекту в TechEditor:

 • REPORTS
  • Report 1
  • Report 2
  • ..
 • DIAGRAMS
  • Diagram 1
  • Diagram 2
  • ..
 • MATHSHEETS
  • Mathsheet 1
  • Mathsheet 2
  • ..
 • APPLICATIONS
  • App 1
  • App 2
  • ..

Кількість розділів в проектів не обмежується. Тип кожного розділу призначається під час його створення і не може бути змінений.

Структура проекту відображається у Провіднику (Project Explorer). Кожен розділ розміщується у відповідній “папці” Провідника:Провідник можна відкріпити і перенести у зручне місце робочого простору (ліворуч або праворуч від основної секції, наприклад). Також його можна закрити. Повторно відкрити Провідник можна в меню Tools > Project.

Розділи зберігаються в файлі проекту. TechEditor дозволяє:

 • додавати нові розділи
 • видаляти існуючі розділи
 • редагувати розділи
 • дублювати розділи
 • переміщувати розділи (вгору чи вниз)
 • імпортувати, експортувати розділи
 • змінювати назву, опис розділів, тощо

Більшість вказаних операцій доступна на панелі інструментів Провідника проекту. Деякі з функцій доступні з головного меню Файл (File). Також ви можете скористатися контекстним меню:Щоб почати роботу з проектом TechEditor, створіть звіт, діаграму, математичний лист або застосунок.

 • Last modified: 05.04.2023 13:%i
 • by dystlab-wiki-admin