Function EMPIRIC

This section is under development.

Функція EMPIRIC

Функція Empiric вертає числове значення фізичної величини, без одиниць вимірювання. Тип функції: дійсне число.
Функцію можна використовувати в звітах (математичні вставки), діаграмах (математичні блоки), математичних листах, застосунках (в трансляторі математичних виразів).

empiric(a)

де

  • a — фізична величина (аргумент).

Приклад демонструє, як відокремити числове значення фізичної величини і далі працювати з ним як з дійсним числом.

a:=2.5 m
b:=2
c:=b*empiric(a)

c=5

Приклад демонструє, як передати фізичну величину в емпіричний вираз і надати кінцевому результату потрібних одиниць вимірювання.

F:=10 kN
A:=√(4*empiric(F))•{mm^2} 

A=6,325 mm^2
  • Last modified: 07.04.2023 11:%i
  • by dystlab-wiki-admin