Function IF

This section is under development.

Функція IF

Функція if вертає одне з двох можливих значень, в залежності від умови. Функцію можна використовувати в усіх типах документів TechEditor.

if(condition){true_value false_value}

де

 • condition — умова;
 • true_value — значення функції, якщо умова “condition” виконується;
 • false_value — значення функції, якщо умова “condition” не виконується.
 • a<b
 • a>b
 • a≤b
 • a≥b
 • a≡b
 • a≈b
 • a≠b

Приклад демонструє, як обрати найменше з двох значень.

a:=2.5
b:=5.7
c:=if{a<b}(a b)

c=2.5

Приклад демонструє, як працювати з двома вкладеними функціями if. Перша функція if перевіряє, чи дорівнюють змінні “a” і “b” одне одному. Якщо a=b, то результатом є нуль. Якщо не дорівнюють, то друга функція if перевіряє змінну “a” на від'ємність. Якщо a<0, то результатом є 0.5, інакше 1.

a:=10
b:=-2
c:=if{a≠b}(if{a<0}(0.5 1) 0)

c=1
 • Last modified: 07.04.2023 13:%i
 • by dystlab-wiki-admin