Function MAX for arrays and matrixes

Funtion Max returns maximal component of an array or a matrix.

This section is under development.

Функція MAX для масивів і матриць

Функція Max вертає найбільший елемент в масиві чи матриці. Функцію можна використовувати в усіх типах документів TechEditor.

Max(M)

де

  • M — масив чи матриця (аргумент).

Приклад демонструє, як знайти найбільший елемент масиву.

A:=[1 2 3 4 5]
Max(A)=5

Приклад демонструє, як знайти найбільший елемент матриці.

M:=[[1 2] [3 4] [5 6]]
Min(M)=6

Приклад демонструє, як знайти найбільше значення серед трьох змінних.

x:=-1.5
y:=6.6
z:=100
r=Max([x y z])

r=100
  • Last modified: 07.04.2023 13:%i
  • by dystlab-wiki-admin