Function MAX for physical quantities

Funtion Max returns maximal of a two physical quantities.

This section is under development.

Функція MAX для фізичних величин

Функція max вертає більшу з двох фізичних величин. Аргументи мають бути однакової розмірності, але можуть мати різні одиниці вимірювання. Функцію можна використовувати в усіх типах документів TechEditor.

max(A B)

де

  • A, B — фізичні величини, що порівнюються (аргументи).

Приклад демонструє, як знайти довший відрізок.

A:=10 cm
B:=2 m
min(A B)=2 m

Приклад демонструє, як знайти більше напруження.

F:=100 kN
A:=5 cm^2
R:=400 MPa 
Smax:=max(F/A R)•{MPa}

Smax=400 MPa
  • Last modified: 07.04.2023 13:%i
  • by dystlab-wiki-admin