Function MIN for arrays and matrixes

Funtion Min returns minimal component of an array or a matrix.

This section is under development.

Функція MIN для масивів і матриць

Функція Min вертає найменший елемент в масиві чи матриці. Функцію можна використовувати в усіх типах документів TechEditor.

Min(M)

де

  • M — масив чи матриця (аргумент).

Приклад демонструє, як знайти найменший елемент масиву.

A:=[1 2 3 4 5]
Min(A)=1

Приклад демонструє, як знайти найменший елемент матриці.

M:=[[1 2] [3 4] [5 6]]
Min(M)=1

Приклад демонструє, як знайти найменше значення серед трьох змінних.

x:=-1.5
y:=6.6
z:=100
r=Min([x y z])

r=-1.5
  • Last modified: 07.04.2023 13:%i
  • by dystlab-wiki-admin