Function MIN for physical quantities

Funtion Min returns minimal of a two physical quantities.

This section is under development.

Функція MIN для фізичних величин

Функція min вертає меншу з двох фізичних величин. Аргументи мають бути однакової розмірності, але можуть мати різні одиниці вимірювання. Функцію можна використовувати в усіх типах документів TechEditor.

min(A B)

де

  • A, B — фізичні величини, що порівнюються (аргументи).

Приклад демонструє, як знайти коротший відрізок.

A:=10 cm
B:=2 m
min(A B)=10 cm

Приклад демонструє, як знайти менше напруження.

F:=100 kN
A:=5 cm^2
R:=400 MPa 
Smin:=min(F/A R)•{MPa}

Smin=200 MPa
  • Last modified: 07.04.2023 13:%i
  • by dystlab-wiki-admin