Математика та обчислення

На відміну від інших офісних програм, у TechEditor є можливість виконувати розрахунки і фізико-математичні симуляції (в тому числі, з використанням одиниць вимірювання). Ця можливість доступна не тільки для звітів, але й для діаграм, матлистів, застосунків.

Математична модель — набір команд, що формують загальний алгоритм розрахунку. Команди можуть містити змінні, константи, функції, арифметичні вирази, тощо.

Кожен розділ проекту (звіт, діаграма, матлист) має власну математичну модель. Ви можете бути впевнені, що однойменні змінні, константи, функції в різних розділах проекту не перетинаються. З іншого боку, деякі проекти потребують єдиної математичної моделі. В TechEditor це реалізується за допомогою глобальної математичної моделі (Global Math Expressions). Цей набір команд завжди виконується найпершим, перед обчисленням поточного розділу. Такий підхід може стати у нагоді, якщо якісь функції або константи є спільними для всього проекту або принаймні для кількох розділів (наприклад, значення модулю пружності сталі E=200 GPa).

Порядок розташування команд у звітах, діаграмах, матлистах має значення. В TechEditor використовуються наступні правила обчислень:

  • команди виконуються послідовно, зліва-направо, від найверхнього рядка листа до найнижнього;
  • якщо дві команди розташовані в одному рядку, то спочатку буде виконана команда ліворуч, а потім — команда праворуч; останньою буде виконана команда, яка має найбільшу координату X (якщо за нуль прийняти лівий бік листа);
  • якщо команди розташовані в стовпчик, то вони виконуються згори донизу; останньою буде виконана команда, яка має найбільшу координату Y (якщо за нуль прийняти верх листа).

Приклад ланцюжка математичних команд у TechEditor

1: x:=1; 2*x=2;		x:=2; 2*x=4
2: x:=-10;
3: x:=3; 2*x=6		x:=4; 2*x=8

Ви можете додати математичні вирази до будь-якого з ваших звітів. Ці вставки можна оформити:

Для діаграм актуальні загальні правила нотації і порядок обчислень, які описані раніше.
Особливістю математичних об'єктів на діаграмах є те, що вони допускають багаторядкові вирази (натомість, кожен Math Object у звіті має містити тільки одну команду). Ця особливість стає у нагоді, коли частину формул потрібно приховати або використати пізніше:

Цей розділ у розробці.

  • Last modified: 12.12.2022 11:%i
  • by dystlab-wiki-admin