Математика та обчислення

На відміну від офісних програм, у TechEditor є можливість виконувати розрахунки і різноманітні фізико-математичні симуляції (в тому числі, з використанням одиниць вимірювання). Ця можливість доступна не тільки для звітів, але й діаграм, математичних листів, застосунків.

Математична модель — набір команд, що формують загальний алгоритм розрахунку. Команди можуть містити змінні, константи, функції, арифметичні вирази, тощо.

Кожен документ в проекті має власну математичну модель. Ви можете бути впевнені, що однойменні змінні, константи, функції в різних документах не перетинаються. З іншого боку, деякі проекти потребують єдиної математичної моделі. В TechEditor це реалізується за допомогою глобальної математичної секції (Global Math Expressions). Цей набір команд в усіх документах проекту завжди виконується найпершим. Такий підхід може стати у нагоді, якщо якісь функції або константи є спільними для всього проекту, або принаймні для кількох документів (наприклад, в цьому розділі можна розмістити значення модулю пружності сталі E=200 GPa).

Порядок розташування команд у звітах, діаграмах, матлистах має значення. В TechEditor використовуються наступні правила обчислень:

  • команди виконуються послідовно, зліва-направо, від найверхнього рядка листа до найнижнього;
  • якщо дві команди розташовані в одному рядку, то спочатку буде виконана команда ліворуч, а потім — команда праворуч; останньою буде виконана команда, яка має найбільшу координату X (якщо за нуль прийняти лівий бік листа);
  • якщо команди розташовані в стовпчик, то вони виконуються згори донизу; останньою буде виконана команда, яка має найбільшу координату Y (якщо за нуль прийняти верх листа).

Приклад ланцюжка математичних команд у TechEditor

1: x:=1; 2*x=2;		x:=2; 2*x=4
2: x:=-10;
3: x:=3; 2*x=6		x:=4; 2*x=8

Ви можете додати математичні вирази до будь-якого з ваших звітів. Ці вставки можна оформити:

Для діаграм існує низка спеціальних математичних об'єктів:

На математичних листах усі обчислення записуються “як є”, текстом.

В застосунках математичні вирази можна використовувати через об'єкт Math Translator.

  • Last modified: 14.05.2023 11:%i
  • by dystlab-wiki-admin