Mathematical expressions syntax

This section is under development.

Синтаксис математичних виразів

Математичний движок TechEditor базується на синтаксичних правилах, загальноприйнятих у математиці і комп'ютерних обчисленнях. Використовуючи ці правила, ви можете виконувати обрахунки, аналізувати математичні вирази, працювати з одиницями виміру фізичних величин тощо.
Приклад елементарного математичного виразу:

2+3*4-1=13

TechEditor використовує відкриту текстову нотацію. Це означає, що всі математичні вирази набираються простим текстом. З одного боку, це підвищує інтероперабельність програми і дає широкі можливості для взаємодії з іншими програмами, з іншого — користувачам слід бути максимально уважними щодо синтаксису та правил написання формул.

Математичні вирази можуть містити:

 • числа (дійсні, комплексні)
 • змінні, константи (дійсні, комплексні,
 • булеві константи, вектори, матриці)
 • оператори
 • функції
 • одиниці вимірювання фізичних величин

Результат обчислення виразу залежить від типу параметрів, які входять до цього виразу:

m=5.5 kg
a=2.4 m/s^2
F=m*a
F=13,2 kg m/s^2

Дійсні числа в TechEditor можна записувати в звичайному і експоненціальному (науковому) форматі:

1.25=1,25
-300.0=-300
5.4E-3=0,0054

Для від'ємних чисел додавання знаку “мінус” є обов'язковим.

Комплексні числа мають дійсну ти уявну частини, розділені символом “+” або “–”. Дійсна частина є звичайним дійсним числом, а уявна — це дійсне число з символом уявної одиниці “I”. Цей символ є незмінним:

 1. 4I=0-4I

2+3.2I=2+3.2I

TechEditor оперує наступними вбудованими константами:

 • число Ейлера: e=2,72
 • число π: Pi=3,14
 • додатня нескінченість: ∞=INF

Змінна є параметром математичної моделі, який може змінювати своє значення.
Ім'я змінної може містити тільки букви, цифри та знак підкреслення:

Z=-50.2
MY_VAR=6.3
Б=3^3

Зверніть увагу, що в TechEditor допускаються кириличні та грецькі імена змінних. Змінні можуть мати значення будь-якого з перелічених вище типів. Тип змінної призначається на етапі її створення (об'яви в математичній моделі) і не може бути змінений в процесі розрахунків.

Синтаксично, оператор це символ для позначення якоїсь математичної операції. Наприклад, у виразі “x+y” оператор “+” реалізує операцію додавання. Параметри, які приймають участь у операції, називаються операндами. В TechEditor застосовуються унарні та бінарні оператори.

Унарний оператор реалізує операцію над одним операндом.

Цей розділ у розробці.

 • Last modified: 24.11.2022 21:%i
 • by dystlab-wiki-admin