techeditor:project:diagrams:start

Діаграми

У розділі Діаграми (Diagrams) ви можете створювати принципові схеми, алгоритми, флоучарти, презентації, майндмепи, розрахункові листи та іншу візуально-графічну інформацію.

Щоб створити нову діаграму, скористайтеся однією з доступних команд:

 • Ribbon > File > New Section > New Diagram
 • Project Explorer > New Section > New Diagram

Ви можете додати існуючу діаграму до вашого документу.
Для цього скористайтеся командою “Attach Section” на панелі інструментів File, або аналогічною кнопкою у Project Explorer.

Щоб вилучити діаграму з документу, скористайтеся командою “Detach Section” на панелі інструментів File, або аналогічною кнопкою у Project Explorer. Розділ, який вилучається, має бути виділений в Project Explorer.
Пам'ятайте, що видалення розділу з документу не видаляє фізичного файлу з носія інформації. Ви можете додати його до документу знову.

Робота з діаграмою відбувається у Редакторі діаграм (Diagram Editor). Тут можна:

 • додавати, вилучати блоки;
 • редагувати блоки (змінювати форму, текст, колір, шрифт та інші атрибути);
 • поєднувати блоки між собою (наприклад, з'єднувальними лініями);
 • об'єднувати блоки у групи;
 • керувати розташуванням блоків, вирівнювати їх за певними правилами;
 • працювати з шарами;
 • користуватись навігаційними функціями (Pan, Zoom);
 • додавати зображення з зовнішніх файлів;
 • додавати математичні блоки;
 • створювати розрахункові листи та ін.

Детальніше про функції див. Редактор діаграм.

Діаграми створюються з окремих блоків. В TechEditor можна використовувати блоків наступних типів:

 • текстові блоки (text blocks);
 • геометричні примітиви (simple geometric shapes);
 • лінії (lines);
 • стрілки (arrows);
 • блоки електричних схем (elements of electrical circuits);
 • UML-блоки (UML objects);
 • зображення (inserted images);
 • математичні блоки (math blocks) та ін.

Детальніше про блоки див. Блоки діаграм.

 • Last modified: 24.12.2022 16:%i
 • by dystlab-wiki-admin