Mathematical Object (Block) Options

This section is under development.

Опції математичного об'єкту (блока)

Діалогове вікно Math Object містить такі елементи:

 • Title — заголовок об'єкту;
 • Input Expression — вхідний вираз;
 • Output Expression — вихідний вираз;
 • Format — список для керування форматом обчислення вихідного виразу;
 • Preview — попередній перегляд.

Математичні вирази в полях Input Expression, Output Expression підпорядковуються загальним правилам математичних розрахунків в TechEditor.
За допомогою Math Object можна:

 • призначити величину змінної, наприклад: x:=2.3
 • призначити функцію, наприклад: f(x):=x^2
 • обрахувати математичний вираз, наприклад: 2*a+b

Поле Input Expression дозволяє ввести до математичної моделі звіту змінну, константу або функцію (у діаграмах в цьому полі можна розмістити декілька команд, по одній в кожному рядку). Поле Output Expression призначено для обчислення математичного виразу і виведення його на екран.

Math Object додається до звіту як суцільний текст. Навіть за наявності пробілів, ця вставка не розривається і не переноситься на наступний рядок звіту. Ви можете форматувати ці об'єкти так, як робите це зі звичайним текстом: змінювати шрифт, кегль, колір та інші атрибути.

В діаграмах Math Object є багаторядковим прямокутним блоком. Такий блок форматується так саме, як і блоки інших типів.

Що саме транслюватиме математичний об'єкт в звіті або діаграмі, залежить від змісту його полів.

Найвищий пріоритет має поле Title; якщо воно не порожнє, об'єкт відображатиме тільки цей заголовок. Це поле не пов'язане з математичною моделлю звіту чи діаграми. Проте, якщо ви ввели якісь дані в Input Expression, то ця операція також буде виконана. Це корисно, якщо ви хочете замінити математичний вираз якимось умовним позначенням або текстом, наприклад:

Якщо заповнити одне з полів Input Expression або Output Expression, то об'єкт покаже тільки цю інформацію. Якщо заповнені обидва полі, то об'єкт виведе наступний комбінований варіант:

Як бачимо, TechEditor дозволяє ввести потрібний вираз в математичну модель і виконати обчислення за ним, в одному об'єкті.

Результат обчислення в полі Output Expression може бути відформатований. Для цього скористайтеся списком:

Можливі опції:

 • (empty) — якщо поле порожнє, використовується глобальний формат чисел (системні налаштування);
 • %g — загальний формат відображення чисел (науковий або фіксований);
 • %.1f — число фіксованої ширини з округленням до 1 знаку після коми;
 • %.2f — число фіксованої ширини з округленням до 2 знаку після коми;
 • %.3f — число фіксованої ширини з округленням до 3 знаку після коми;
 • %e — науковий (експоненціальний) формат.

Ви також можете скоригувати обраний формат чисел (відредагувати текстове поле). Детальніше про форматування чисел в TechEditor дивіться тут.
Цей розділ у розробці.

 • Last modified: 12.12.2022 12:%i
 • by dystlab-wiki-admin