Drawing Automation

This section is under development.

Автоматизація рисування

Скриптова автоматизація дозволяє відображати в звітах різні графічні елементи (лінії, прямокутники, текст, зовнішні зображення та інше). Це потужний інструмент, за допомогою якого ви можете надавати кожній сторінці звіту індивідуального оформлення.

Щоб почати роботу, скористайтеся командою Drawing Automation на стрічці інструментів Insert > Background and Graphics:Відкриється редактор скрипта:На вкладці Presets & Examples ви знайдете приклади роботи зі скриптом. Ці шаблони достатньо скопіювати в поле редактора Script і натиснути кнопку Execute. Скрипт буде виконано і ви одразу побачите результат в своєму звіті.

На даний момент TechEditor дозволяє наступні операції з графікою:

 • рисування ліній, прямокутників, кіл
 • нанесення текстових написів, в тому числі вертикальних або під кутом
 • відображення рисунків з зовнішніх файлів

Для всіх графічних примітивів можна також налаштувати колір, товщину лінії, шрифт та інші атрибути. Команди розміщуються в редакторі за загальними правилами мови програмування Object Pascal: команди, записані вище, впливають на команди, що розташовані нижче. Отже, якщо ви призначили колір лінії, то всі графічні елементи, які ви додасте нижче в скрипті, матимуть цей колір.

Наступний приклад демонструє, як нарисувати рамку на аркуші формату А4 з відступами 20 мм з лівого боку і по 5 мм з інших боків (цей скрипт можна скопіювати нижче, див. Приклад 1):Повний перелік скриптових команд дивіться тут.

Всі графічні елементи розміщуються на аркуші під основним текстом. Початок системи координат (0,0) знаходиться в лівому верхньому куті аркуша:

Приклад демонструє, як нарисувати рамку на аркуші формату А4 з відступами 20 мм з лівого боку і по 5 мм з інших боків:

uses Classes, Graphics, Dialogs;
begin
 Report.PageNo := 0;
 Report.DrawRectangle(20, 5, 210-5, 297-5);
end.

Приклад демонструє, як нарисувати червону діагональну лінію товщиною 2 пкс на першій сторінці звіту:

uses Classes, Graphics, Dialogs;
begin
 Report.PageNo := 1;
 Report.PenColor := clRed;
 Report.PenWidth := 2;
 Report.DrawLine(0, 0, 25, 25);
end.

Приклад демонструє, як вставити зображення з зовнішнього файлу з 4 по 8 сторінки звіту з відступом у 50 пкс:

uses Classes, Graphics, Dialogs;
var
 Page: Integer;
begin
 for Page := 4 to 8 do
  begin
   Report.PageNo := Page;
   Report.DrawPicture(50, 50, 'C:\image1.png');
  end;
end.

Приклад демонструє, як вставити зображення на титульну сторінку, розтягнувши його по розмірам сторінки:

uses Classes, Graphics, Dialogs;
begin
 Report.PageNo := 1;
 Report.DrawFitPagePicture('C:\image1.png');
end.
 • Last modified: 11.04.2023 12:%i
 • by dystlab-wiki-admin