Numbered Sequences in the Reports

This section is under development.

Нумеровані послідовності в звітах

TechEditor має два об'єкти для формування нумерованих послідовностей і посилань на них:

  • Label (мітка)
  • Reference (посилання)

Ці команди знаходяться на стрічці інструментів Numbered Sequences:

Щоб працювати з нумерованими послідовностями, спочатку потрібно створити їх у менеджері. Кожна послідовність охоплює один рівень нумерації: 1, 2, 3, … Якщо в вашому звіті планується однорівнева нумерація (скажімо, тільки глави), то вам достатньо додати одну нумеровану послідовність.

Ось як виглядає звіт з 7 окремими послідовностями:Нові послідовності додаються в менеджері кнопкою Add. Змінити існуючу послідовність можна кнопкою Modify, а видалити — кнопкою Delete. Назва введена для зручності; робота з тією чи іншою послідовністю у звіті відбувається через її індекс.

Поле Start From призначає номер, з якого буде починатися послідовність. За стандартними налаштуваннями, кожна нова послідовність стартує з 1.

Мітка — текстова вставка з номером. Щоб додати мітку до звіту, скористайтеся командою New Label. У діалоговому вікні з'явиться три поля:

  • Format
  • Keyword
  • Title

Поле Format є обов'язковим — туди записуються теги. Кожен тег розміщується в фігурних дужках:Тег {N1o} означає, що на цьому місці ми хочемо бачити початковий номер послідовності, яка в менеджері має індекс 1. Відповідно, мітка з тегом {N2o} виведе на екран перший номер другої послідовності, і так далі.

Щоб збільшити номер послідовності на одиницю, скористуйтеся тегом {Ni+}. Для послідовності з індексом 1 використовуйте тег {N1+}, з індексом 2 — тег {N2+}, і так далі.

Зверніть увагу, що теги {N1o} та {N1+} на старті працюють однаково. Ви можете перезапускати нумерацію тегом {N1o} і продовжувати її тегом {N1+} в одному і тому ж звіті необмежену кількість разів.

Тег мітки Призначення
{Ni} виводить поточний номер послідовності з індексом “i”
{Ni+} додає одиницю до поточного номера послідовності “i”
{Ni-} віднімає одиницю від поточного номера послідовності “i”
{Nio} скидає номер послідовності “i” до початкового значення (рестарт)
{T} виводить заголовок мітки (Title)
{P} виводить номер сторінки, на якій знаходиться мітка

Теги в полі Format можна комбінувати і доповнювати іншими символами, оформлюючи нумерацію в потрібному стилі. Приклади подібних комбінацій:

Format Результат в звіті
{N1}.{N2+} 1.2
({N1}/{N2+}) (1/2)
Chapter {N1}-{N2+} Chapter 1-2
“{N1}”..“{N2+}” “1”..“2”
{N1}.{N2}.{N3+} - {T} 1.2.30 - SUMMARY
Equation {N6} on page {P} Equation 49 on page 15

Опціональні (необов'язкові) параметри мітки:

  • Keyword (ключове слово)
  • Title (заголовок)

Параметри Keyword, Title використовуються у посиланнях (див. нижче). Посилання “знаходить” мітку за текстом Keyword і дублює її номер. Якщо в посиланні вказати тег {T}, то на цьому місці з'явиться заголовок мітки Title.

На будь-яку мітку в звіті можна зробити посилання. Для цього потрібно скористатися командою New Reference на стрічці інструментів Insert > Numbered Sequences.

Вікно для редагування посилання ідентичне редактору мітки, за винятком заблокованого поля Title. Механізм посилань реалізовано через однакові Keyword, які у посилання і у мітки мають співпадати.

За допомогою міток і посилань легко створити зміст документу. Припустимо, структура звіту має бути наступною:

1. SUMMARY
1.1. Introduction
1.2. Scope of work
2. MAIN PART
3. CONCLUSIONS

Створюємо в менеджері дві нумеровані послідовності, з індексами 1 і 2. Додаємо в звіт відповідні мітки з заголовком (Title) та ключовим словом (Keyword):

Format Title Keyword
{N1o}.{T} SUMMARY summary
{N1o}.{N2o}.{T} Introduction intro
{N1o}.{N2+}.{T} Scope of work scope
{N1+}.{T} MAIN PART main
{N1+}.{T} CONCLUSIONS concls

Якщо організувати мітки так, як показано в цій таблиці, то після оновлення звіту ми побачимо заплановану структуру параграфів. Примітка: якщо звіт не оновився автоматично (або ви відключили цю опцію), натисніть F5.

Для створення змісту перейдіть на відповідну сторінку і додайте нове посилання командою New Reference. Продублюйте поле Format і поле Keyword з відповідної мітки. Повторіть це для всіх посилань в звіті:

Format Keyword
{N1o}.{T} summary
{N1o}.{N2o}.{T} intro
{N1o}.{N2+}.{T} scope
{N1+}.{T} main
{N1+}.{T} concls

Зазвичай, зміст документу містить ще й нумерацію сторінок:

1. SUMMARY .................. 1
1.1. Introduction ........... 2
1.2. Scope of work .......... 3
2. MAIN PART ................ 6
3. CONCLUSIONS .............. 8

Щоб додати номер сторінки, після крапок вставте нове посилання з тегом {P} і відповідним словом Keyword. Повторіть цю операцію для інших рядків:

Format Keyword
{P} summary
{P} intro
{P} scope
{P} main
{P} concls
  • Last modified: 05.04.2023 13:%i
  • by dystlab-wiki-admin