TechEditor Script API | Report Commands

This section is under development.

TechEditor Script API | Команди для роботи зі звітами

Скриптова автоматизація дозволяє відображати в звітах різні графічні елементи (лінії, прямокутники, текст, зовнішні зображення та інше).

Команда Призначення і параметри Приклад скрипту
Report.PageCount Вертає кількість сторінок в звіті. ShowMessage(IntToStr(Report.PageCount));
Report.PageWidth Вертає ширину сторінки звіту, в мм. W := Report.PageWidth;
Report.PageHeight Вертає висоту сторінки звіту, в мм. H := Report.PageHeight;
Команда Призначення і параметри Приклад скрипту
Report.BrushColor Задає колір заливки для наступних фігур. Колір має бути цілим числом. Report.BrushColor := clGreen;
Report.DrawArc(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4) Рисує дугу, вписану в прямокутник з координатами (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3), (x4,y4). Report.DrawArc(10,0,0,10,-10,0,0,-10);
Report.DrawCircle(x,y,R) Рисує коло радіуса R з центром в точці (x,y). Report.DrawCircle(100,100,60.5);
Report.DrawEllipse(x1,y1,x2,y2) Рисує еліпс, що вписаний в прямокутник з координатами діагоналі (x1,y1)-(x2,y2). Report.DrawEllipse(100,100,150,200);
Report.DrawFillRectangle(x1,y1,x2,y2) Рисує зафарбований прямокутник по координатам діагональної лінії (x1,y1)-(x2,y2). Report.DrawFillRectangle(0,0,100,200);
Report.DrawFitPagePicture(Path) Рисує зображення, вказане в зовнішньому файлі. Зображення розтягається до розміру сторінки. Шлях до файлу Path може бути відносним або абсолютним. Report.DrawFitPagePicture('C:\image1.png');
Report.DrawFixedHeightPicture(x,y,h,Path) Рисує зображення, вказане в зовнішньому файлі. Координати (x,y) позначають лівий верхній кут зображення. Висота зображення задається в параметрі “h”, а ширина автоматично підлаштовується за співвідношенням сторін. Шлях до файлу Path може бути відносним або абсолютним. Report.DrawFixedHeightPicture(50,50,250,'C:\image1.png');
Report.DrawFixedWidthPicture(x,y,w,Path) Рисує зображення, вказане в зовнішньому файлі. Координати (x,y) позначають лівий верхній кут зображення. Ширина зображення задається в параметрі “w”, а висота автоматично підлаштовується за співвідношенням сторін. Шлях до файлу Path може бути відносним або абсолютним. Report.DrawFixedWidthPicture(50,50,250,'C:\image1.png');
Report.DrawLine(x1,y1,x2,y2) Рисує лінію по координатам початку (x1,y1) і кінця (x2,y2). Report.DrawLine(0,0,25,25);
Report.DrawPicture(x,y,Path) Рисує зображення, вказане в зовнішньому файлі. Координати (x,y) позначають лівий верхній кут зображення. Шлях до файлу Path може бути відносним або абсолютним. Report.DrawPicture(50,50,'C:\image1.png');
Report.DrawRectangle(x1,y1,x2,y2) Рисує контур прямокутника по координатам діагональної лінії (x1,y1)-(x2,y2). Report.DrawRectangle(20,5,205,294);
Report.DrawRotatedText(x,y,a,S) Виводить текст S за координатами верхнього лівого кута (x,y). Додатково можна вказати кут повороту тексту “a” в градусах, проти годинникової стрілки. Report.DrawRotatedText(100,100,90,'rotated text');
Report.DrawText(x,y,S) Виводить текст S за координатами верхнього лівого кута (x,y). Report.DrawText(100,100,DateToStr(Now));
Report.FontColor Вказує колір шрифту для наступних текстових команд. Report.FontColor := clBlue;
Report.FontName Вказує ім'я шрифту для наступних текстових команд. Report.FontName := 'Times New Roman';
Report.FontSize Вказує розмір кеглю для наступних текстових команд. Report.FontSize := 14;
Report.PageNo Вказує номер сторінки для наступних команд. Якщо команди потрібно виконати на всіх сторінках звіту, призначте 0. Report.PageNo := 1;
Report.PenColor Задає колір лінії для наступних фігур. Колір має бути цілим числом. Report.PenColor := clRed;
Report.PenWidth Задає товщину лінії наступних фігур. Товщина лінії має бути цілим числом, від 1. Report.PenWidth := 2;
  • Last modified: 11.04.2023 12:%i
  • by dystlab-wiki-admin